معنی و ترجمه کلمه eagle flight به فارسی eagle flight یعنی چه

eagle flight


علوم نظامى : نيروى هوا روى در حال اماده باش نيروى هوا روى اماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها