معنی و ترجمه کلمه eagle به فارسی eagle یعنی چه

eagle


عقاب ،شاهين قره قوش
ورزش : زدن دوضربه کمتر از استاندارد در يک بخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها