معنی و ترجمه کلمه ear-witness به فارسی ear-witness یعنی چه

ear-witness


گواه بگوش شنيده ،شاهدسمعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها