معنی و ترجمه کلمه ear به فارسی ear یعنی چه

ear


گوشواره ،گوشه ،شنوايى ،هرالتى شبيه گوش يا مثل دسته کوزه ،دسته ،خوشه دار يا گوشدار کردن
روانشناسى : گوش
علوم نظامى : زائده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها