معنی و ترجمه کلمه early finish (ef) به فارسی early finish (ef) یعنی چه

early finish (ef)


عمران : زودترين زمان ختم يک فعاليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها