معنی و ترجمه کلمه early fruit به فارسی early fruit یعنی چه

early fruit


ميوه پيش رس يا زودرس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها