معنی و ترجمه کلمه early fruit به فارسی early fruit یعنی چه

early fruit


ميوه پيش رس يا زودرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها