معنی و ترجمه کلمه early resupply به فارسی early resupply یعنی چه

early resupply


تجديد اماد به موقع
علوم نظامى : تجديد اماد در حين عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها