معنی و ترجمه کلمه early time به فارسی early time یعنی چه

early time


زمان حداقل انفجار اتمى
علوم نظامى : زمان اوليه انفجار اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها