معنی و ترجمه کلمه early warning به فارسی early warning یعنی چه

early warning


اعلام خطر کردن ،اعلام خطر
علوم نظامى : اعلام خطر کردن از نزديک شدن دشمن سيستم اعلام خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها