معنی و ترجمه کلمه early weaning به فارسی early weaning یعنی چه

early weaning


از شير گرفتن زودرس
روانشناسى : شيرسوز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها