معنی و ترجمه کلمه earmark به فارسی earmark یعنی چه

earmark


تخصيص ،نشان هويت ،نشان کردن ،اختصاص دادن ،کنار گذاشتن
بازرگانى : کنار گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها