معنی و ترجمه کلمه earmarked به فارسی earmarked یعنی چه

earmarked


تعيين شده ،نامزد شده
علوم نظامى : مشخص شده علامت گذارى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها