معنی و ترجمه کلمه earn به فارسی earn یعنی چه

earn


تحصيل کردن ،کسب معاش کردن ،بدست اوردن ،دخل کردن ،درامد داشتن
کامپيوتر : شبکه پژوهشى اکادميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها