معنی و ترجمه کلمه earned run به فارسی earned run یعنی چه

earned run


ورزش : کسب امتياز پيش از سوزاندن سومين نفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها