معنی و ترجمه کلمه earnest به فارسی earnest یعنی چه

earnest


دليل ،جدى ،دلگرم ،باحرارت ،مشتاق ،صميمانه ،سنگين ،علاقه شديد به چيزى ،وثيقه ،بيعانه
قانون ـ فقه : مقدارى از مبيع که پيش از قبض و اقباض کل مبيع و ثمن به خريدار تسليم مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها