معنی و ترجمه کلمه earom به فارسی earom یعنی چه

earom


Electrically Alterable ROM،حافظه ROM که مى تواند بدون پاک کردن تمام اصلاعات ذخيره شده به طور انتخابى تغيير کند
کامپيوتر : Alterable Read Only Memory Electricallyحافظه فقط خواندنى تغييرپذير الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها