معنی و ترجمه کلمه earth dam به فارسی earth dam یعنی چه

earth dam


سد خاکى
عمران : سد خاکى
معمارى : بند خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها