معنی و ترجمه کلمه earth fault به فارسی earth fault یعنی چه

earth fault


الکترونيک : اتصال به زمين تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها