معنی و ترجمه کلمه earth moving به فارسی earth moving یعنی چه

earth moving


خاکبرى ،حمل خاک
معمارى : جابجا کردن خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها