معنی و ترجمه کلمه earth stopper به فارسی earth stopper یعنی چه

earth stopper


ورزش : مامور بستن سوراخهاى روباه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها