معنی و ترجمه کلمه earth table به فارسی earth table یعنی چه

earth table


سنگ رگى
معمارى : رج بنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها