معنی و ترجمه کلمه earth-born به فارسی earth-born یعنی چه

earth-born


خاکزاد،زاده خاک ،خاکى ،فانى ،پست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها