معنی و ترجمه کلمه earth به فارسی earth یعنی چه

earth


به زمين اتصال دادن ،باخاک پوشاندن ،حفره زيرزمينى روباه ،اتصال به زمين ،سطح زمين ،کره زمين ،دنياى فانى ،سکنه زمين ،با خاک پوشاندن
علوم مهندسى : خاک
الکترونيک : سيم زمين
عمران : خاک
معمارى : خاک
نجوم : ارض
ورزش : بيرون راندن روباه از سوراخ
علوم هوايى : زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها