معنی و ترجمه کلمه earthenware pipe به فارسی earthenware pipe یعنی چه

earthenware pipe


لوله سفالين ،تنبوشه ،گنگ
معمارى : کول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها