معنی و ترجمه کلمه earthquake factor به فارسی earthquake factor یعنی چه

earthquake factor


ضريب زلزله ،مقدار درصد شتاب ثقلى که در طرح محاسبات ساختمانى منظور ميگردد
عمران : ضريب زلزله
معمارى : فاکتور زلزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها