معنی و ترجمه کلمه earthquake fountains به فارسی earthquake fountains یعنی چه

earthquake fountains


عمران : شکافهاى زلزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها