معنی و ترجمه کلمه earthquake period به فارسی earthquake period یعنی چه

earthquake period


عمران : دوره تناوب زلزله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها