معنی و ترجمه کلمه earthy به فارسی earthy یعنی چه

earthy


خاکى ،خاک مانند،زمينى ،دنيوى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها