معنی و ترجمه کلمه easement به فارسی easement یعنی چه

easement


(حق )حق ارتفاقى ،راحتى ،اسايش ،راحت شدن از درد،منزل
قانون ـ فقه : ارتفاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها