معنی و ترجمه کلمه east به فارسی east یعنی چه

east


خاور مشرق ،شرق ،خاورگرايى ،بسوى خاور رفتن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها