معنی و ترجمه کلمه eastern roll به فارسی eastern roll یعنی چه

eastern roll


ورزش : شيوه قيچى در پرش ارتفاع با غلطيدن پس از عبور از ميله و فرود روى پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها