معنی و ترجمه کلمه eastern به فارسی eastern یعنی چه

eastern


شرقى ،خاورى ،ساکن شرق ،بطرف شرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها