معنی و ترجمه کلمه easy money policy به فارسی easy money policy یعنی چه

easy money policy


بازرگانى : سياست گشايش پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها