معنی و ترجمه کلمه easy-going به فارسی easy-going یعنی چه

easy-going


بى قيد،سهل انگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها