معنی و ترجمه کلمه eat the ball به فارسی eat the ball یعنی چه

eat the ball


اسير شدن با توپ بجاى پرتاب( فوتبال امريکايى)
ورزش : اسير شدن با توپ بجاى پرتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها