معنی و ترجمه کلمه eating-house به فارسی eating-house یعنی چه

eating-house


خوراک پزخانه ،رستوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها