معنی و ترجمه کلمه eaves droper به فارسی eaves droper یعنی چه

eaves droper


مسئول بگوش ايستادن
علوم نظامى : استراق سمع کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها