معنی و ترجمه کلمه ebulliometry به فارسی ebulliometry یعنی چه

ebulliometry


شيمى : غليان سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها