معنی و ترجمه کلمه eccentric disc به فارسی eccentric disc یعنی چه

eccentric disc


علوم مهندسى : صفحه گريز از مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها