معنی و ترجمه کلمه eccentric force به فارسی eccentric force یعنی چه

eccentric force


ورزش : نيروى برونگرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها