معنی و ترجمه کلمه ecdysis به فارسی ecdysis یعنی چه

ecdysis


(ج.ش ).پوست اندازى( مثل مارو کرم ابريشم)،پوست ريختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها