معنی و ترجمه کلمه echaustive به فارسی echaustive یعنی چه

echaustive


جامع ،کامل ،شامل همه ء جزئيات ،مشبع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها