معنی و ترجمه کلمه echelon (jf) به فارسی echelon (jf) یعنی چه

echelon (jf)


علوم دريايى : صورت بندى پله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها