معنی و ترجمه کلمه echelon به فارسی echelon یعنی چه

echelon


مرتبه ،درجه ،طبقه سلسله مراتب ،پلکانى ،ستون پله ،بصورت پلکان در اوردن ،پله ،رده
علوم نظامى : رده هاى تابع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها