معنی و ترجمه کلمه echinoderm به فارسی echinoderm یعنی چه

echinoderm


(ج.ش ).خارپوست ،حيوانى از دسته خارپوستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها