معنی و ترجمه کلمه echo sounding به فارسی echo sounding یعنی چه

echo sounding


علوم مهندسى : عمق يابى انعکاس صوت
عمران : اندازه گيرى عمق اب در رودخانه يا مخزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها