معنی و ترجمه کلمه echo به فارسی echo یعنی چه

echo


بازتاب ،اکو،انعکاس صدا انعکاس موج ،انعکاس صدا،طنين صدا،پژواک ،توف ،خنيدن
کامپيوتر : فرمانECHO
معمارى : وااوا
شيمى : پژواک
روانشناسى : پژواک
علوم نظامى : برگشت امواج رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها