معنی و ترجمه کلمه eclampsia به فارسی eclampsia یعنی چه

eclampsia


(طب )تشنج ابستنى ،غش ابستنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها