معنی و ترجمه کلمه eclectic به فارسی eclectic یعنی چه

eclectic


گلچين کننده ،از هر جا گزيننده ،منتخبات
روانشناسى : التقاطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها