معنی و ترجمه کلمه eclipse of the moon به فارسی eclipse of the moon یعنی چه

eclipse of the moon


خسوف ،ماه گرفتگى
نجوم : انخساف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها